top of page

Thanks! Message sent.

BMC

        אנטומיה חווייתית ותנועה התפתחותית

Body-Mind Centering® -  BMCsm  עוסק באנטומיה חוויתית ותנועה התפתחותית.

למאמר מבוא המספר על השיטה כאן

 

שיעורי ה BMC בהנחייתי בגבעת יערים ממשיכים השנה בימי ראשון בשעות  9:00-11:30

השנה תתחלק לשני סמסטרים, כל אחד יכלול 15 מפגשים.

הראשון יתקיים בין התאריכים 22/10/17 - 4/2/18

השני יתקיים בין התאריכים  4/3/18 - 24/6/18


הלימוד הוא חקירה אינטימית בקבוצה קטנה. 


שיעור אופייני יהיה בנוי מכמה שלבים:

נתחיל במעגל שיתוף קצרצר. נמשיך בלימוד אנטומי פיסיולוגי תיאורטי בעזרת ספרי אנטומיה, דגמים תלת מימדיים, והסברים בנושא הספציפי אותו נחקור. חלק זה אורכו כחצי עד שלושת רבעי שעה. 
החלק המרכזי של השיעור הוא חקירה חוויתית - סומטיזציה, של הנושא. תהליך זה יכול לכלול: מסע פנים גופני,  תנועה, קול ומגע. כשלושת רבעי שעה עד שעה.
החלק השלישי של השיעור ייתן זמן לאלתור חופשי ואקספרסיבי יותר המאפשר ביטוי אישי , קבוצתי, אמנותי ותרפויתי פתוח ועמוק. כחצי שעה.
השיעור יסתיים במעגל של שיתוף מילולי. בד"כ עד רבע שעה.

השנה החלטתי לא לקבוע מראש מה יהיו נושאי הלימוד אלא לגבש את הנושאים יחד עם הקבוצה במפגשים הראשונים בהתאם לעניין של המשתתפים/משתתפות. 

המחיר

לסמסטר 1 - 15 מפגשים הוא 1500 ₪

לנרשמים לשנה כולה -30 מפגשים 2600 ₪ 

ניתן להגיע לשיעור הראשון כשיעור ניסיון בעלות של 100 ₪ ואחר כך להחליט לגבי התחייבות להמשך הסמסטר.

bottom of page