top of page

צ׳יגונג פולדאנפולד
FoldUnfold Qigong

שיעור שבועי    |   ימי ו  08:45-09:45  |  פארק סן סימון, ירושלים

הפולדאנפולד היא שיטת תרגול צ׳יגונג שהתחלתי לגלות בגופי ולפתח, בשנת 2011, באותה שנה שבני הגדול, נתן, נולד. השיטה היא תוצאה של הפרייה הדדית בין צ׳יגונג מסורתי ודפוסי תנועה ודרכי חקירה מתוך השיטה Body-Mind Centering

תרגול צ׳יגונג תורם לזרימת הצ’י - אנרגיית החיים בגוף, משפר את החיוניות, הבריאות, הקואורדינציה, שיווי המשקל והיעילות התנועתית - היכולת לנוע עם מינימום מאמץ ומקסימום אפקטיביות. התרגול מרגיע וממקד את התודעה ומעניק חוויה של שלווה, עוצמה, הרמוניה פנימית והרמוניה עם היקום.

פולדאנפולד הוא תרגול תנועתי המתבסס על תנועה איטית וחזרתית המתבצעת בדרך כלל בעמידה עם ההתכוונות התודעתית האופיינית לצ'יגונג, המדגישה את היחסים בין מרכז הגוף לקצותיו לאדמה ולמרחב. התנועות עצמן התגלו מתוך מחקר אישי בהשראת עקרונות מהגישה החקרנית לתנועה הקרויה BMC.

כל תנועה או פוזיציה אפשרית יכולה להבחן כשילוב בין תנועה כלפי המרכז – קיפול, ותנועה המתרחקת מהמרכז – פריסה, במפרקים שונים ובמישורים שונים במרחב. מכאן השילוב של קיפול ופריסה במילה אחת -  פולדאנפולד. פולדאנפולד מגדיר 4 תבניות תנועה בסיסיות כשכל אחת מהן היא תנועה בין שתי פוזיציות קוטביות. כל תבנית היא הבסיס לוריאציות רבות של תרגול.

ארבעת התבניות מבטאות תנועות ארכיטיפיות, כל אחת בעלת איכות וטעם מוגדרת ואופיינית. התבניות פשוטות מאוד, בסיסיות וטבעיות ולכן מחזיקות סודות עמוקים.

סודות מכיוון שכמאמר פתגם הצ'י גונג: "הרגיל הוא הבלתי רגיל”. אין צורך בתנועה מסוגננת ויוצאת דופן. תשומת הלב המלאה לפעולה פשוטה וטיבעית לאורך זמן היא שפותחת את הגוף והתודעה למהויות העמוקות של פעולה ושל הוויה.

לימוד פולדאנפולד מציע הבנה תיאורטית וחוויתית חדשה וצלולה של מושגי הבסיס יין ויאנג בתנועה ובהוויה האנושית. כמו כן פולדאנפולד מראה ומדגיש את הקשר וההמשכיות בין פוזיציות העצמות במפרקים לאנרגיה הזורמת בגוף - צ'י, לחוויה האישית הנפשית, לפונקציונאליות תנועתית, ולמשמעות הקומוניקטיבית של התנועות.

מחיר שיעור בודד  65₪
סדרה של 8 שיעורים רצופים בתשלום מראש  400₪

מחיר שיעור נסיון  40₪

foldunfold.jpg

ספרון שלי באנגלית כעזר לתרגול ולהעמקה תיאורטית

bottom of page